Thumb

مسعود یوسف رشیدی

معاونت مالی

کارشناس مالی
داراری مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی

  • تلفن: 989381494476+
  • ایمیل: MasoudRashidi@irantbs.com
  • وبسایت: https://www.irantbs.com
  • تجربه: 11 سال

درباره مسعود یوسف رشیدی

بعد از ده سال فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی و اشراف به تمام بخش نامه های صادر شده و طبق بخش نامه های جدید مالیاتی که توسط سازمان امور مالیاتی کل کشور صادر می شود، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول مالیات تکلیفی و ارزش افزوده می باشند
کلیه تراکنش های مالی شرکت تحلیل گران برتر سرمایه زیر نظر مجموعه حسابرس مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار و اداره مالیات می باشد. لذا اخذ مالیات بر ارزش افزوده در تکلیف مالی این مجموعه بوده و تابع قوانین مالیاتی بروزشده هستیم